حمام کابلی‌ها در کرمان

دسته : کرمان, کرمان, گردشگری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

حمام کابلی ها در خیابان دادبین شهر کرمان- کوچه ی هجدهم و در نزدیکی زیارتگاه شاه ورهرام ایزد، قرار دارد . این حمام مربوط به دوره قاچار است.

حمام کابلی ها دارای راهروی ورودی، رختکن، غرفه های طرفین با ستونهای سنگی و تزیینات کاربندی و کاشی کاری در سقف و بدنه، حوض سنگی هشت گوش در کف میانی فضای رختکن، راهروی پیچ در پیچ منتهی به فضای گرمخانه، غرفه ها و خزینه می باشد که می توان آن را نمونه ای کوچک از حمام نامی گنجعلیخان در این شهر به شمار آورد، که اکنون در مالکیت انجمن زرتشتیان کرمان است.این حمام در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۰۱۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نویسنده : ه.رستمی