عمارت متولی باشی ماهان

دسته : شهداد, کرمان, کرمان, گردشگری
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

باغی زیبا در غرب آستانه شاه نعمت الله قرار گرفته است که به عمارت متولی باشی یا عمارت بیگلربیگی ،نام دارد.  این باغ  به فضل علیخان بیگلربیگ منصوب است و در سال ۱۲۵۰ تا 1264هجری قمری به سبک معماری قاجاری بنا شده و توسط دو پل به آستانه شاه متصل بوده که در جریان سیل ۱۳۱۱ تخریب و خانه مذکور از آستانه جدا شده است.

motavalibashi

عمار متولی ۱۸۰ سال قدمت دارد و از موقوفه بیگلربیگ بوده که در سال ۱۳۷۷برای اولین بار مرمت و بازسازی که به عنوان رستوران از آن استفاده می‌شده است.  این مجموعه دارای ۸ اتاق و پذیرایی یک تا ۷ نفر است و معماری آن تلفیقی از سبک معماری استان‌های یزد، اصفهان و کرمان است.

رهای انجام شده سنتی و با سبک معماری دوره قاجاری بوده و تلفیقی از کارهای یزد، اصفهان و کرمان است، تمام ظروف و وسایل داخل هتل سنتی و از آستان شاه نعمت الله ولی الهام گرفته است.

نویسنده : ه.رستمی