آرامگاه شاه فیروز سیرجان

دسته : سیرجان, کرمان, گردشگری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

آرامگاه شاه فیروز در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی سیرجان واقع شده است.  بنا شاه فیروز مربوط به سدهٔ ۹ هجری قمری است. سنگ نگاره های تپه شاه فیروز مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است.  یک بناى هشت ضلعى که طول هر یک از اضلاع داخلى آن ۲ و اضلاع خارجى آن ۴ متر است.

aramgahshahfiruz

هر یک از جرزهاى هشت گانه بنا ۱/۵ متر قطر دارند و بر فراز آن ها گنبدى دوپوش قرار گرفته است، قطر دهانهٔ گنبد ۵ و فاصلهٔ دو پوش آن یک متر است. میان همهٔ اضلاع هشت گانهٔ بنا باز است و دو طاقنما با قوس منحنى و جناغى در بالاى آن کار شده است.  در میانهٔ بنا و در دل صخره قبرى به طول ۲/۵ متر و عرض ۶۳ سانتى متر و عمق ۴۰ سانتى متر حفر شده است. متأسفانه سنگ قبر آرامگاه از بین رفته و نمى توان از هویت فرد دفن شده و تاریخ احداث بنا اطلاع دقیقى به دست آورد. به فاصلهٔ ۱۰۰ مترى غرب آرامگاه روى بدنهٔ کوه آثار سه قبر که در دل کوه کنده شده دیده مى شود که احتمالاً ارتباطى با بناى مزبور داشته اند. مردم محلى بناى شاه فیروز را آرامگاه ابوکالیجار بن عضدالدوله و یا فرزند او مى دانند که بر اثر خوردن گوشت شکار در شکارگاه در گذشته و بر فراز این صخره دفن شده است. با توجه به شیوهٔ معمارى به نظر مى رسد که این بنا متعلق به دورهٔ ایلخانى – قرن ششم و نهم هجرى – باشد. عملیات بازسازى و مرمت این بنا طى سال هاى اخیر توسط سازمان میراث فرهنگى استان کرمان انجام شد. این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۶۶۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 

نویسنده : ه.رستمی