چشمه آب معدنی باب تنگل(قدمگاه) زرند

دسته : زرند, کرمان, گردشگری
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

چشمهٔ باب تنگل در سه کیلومترى شمال آبادى باب تنگل است که در شمال شرقى زرند کرمان واقع شده است. اطراف منطقه را زمین‌هاى کویرى احاطه کرده است.

نویسنده : ه.رستمی