چشمه آب معدنی سنگ زرند

دسته : زرند, کرمان, گردشگری
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

روستای سنگ در ۴۰ کیلومتری غرب زرند و در منطقه سیریز واقع شده است. منطقه ای کوهستانی در ۶ کیلومتری غرب سنگ میزبان جریان با طراوت چشمه ای است که باعث شگفتی می باشد. چرا که منطقه سیریز با شن زار ها شناخته می شود. اما این بخش کوهستانی روستای سنگ جلوه ای دیگر را به رخ می کشد. جایی که از دل سنگ های سخت آذرین و در پهنه ای دره مانند چشمه ای جوشان جریان ساز طبیعت این نقطه است.

 

 

نویسنده : ه.رستمی