تل ابلیس بردسیر

دسته : بردسیر, کرمان, گردشگری
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

تل ابلیس در دشت بردسیر در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان قرار دارد. منشأ نام کنونی این تپه به درستی مشخص نیست اهالی اطراف عقیده دارند که روزگاری شخص بدسیرتی بر سر این تپه سکنی داشته‌است. این مسئله همراه با غیرعادی بودن خود تپه، دلیل شهرت آن به تل ابلیس می‌باشد.

teleeblis

این محل در حقیقت بازمانده شهرک هفت هزار ساله‌ای است که به دست اقوام پیشرفته‌ای که کشاورزان اولیه استان کرمان را تشکیل می‌داده‌اند برپا شده و تا هزاره اول قبل از میلاد به مدت چهار هزار سال مرکز تمدن این ناحیه از استان بوده‌است.

بیشترین اطلاعات بدست آمده از زندگی اولیه در تل ابلیس مربوط به اواخر هزاره پنجم تا اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد می‌باشد. با کاوش و مطالعه لایه‌ای موجود در این تپه هشت دوره متمایز فرهنگی در آن شناسایی گردیده‌است.

طبق شواهد بدست آمده صنعت فلزکاری در هزاره پنجم قبل از میلاد در این منطقه از پیشرفت زیادی برخوردار و به طرز وسیعی رایج بوده‌است. آنچه فلزکاری ابلیس را بی نظیر می‌سازد، روش فلزگدازی و در درجه حرارت کم و بیش کنترل شده‌ای انجام می‌گرفته‌است.

براساس مطالعلت باستان شناسی ،طلا نخستین فلزی بوده که بشر بصورت خالص از رودخانه ها جمع آوری می نموده و مس نیز نخستین فلزی است که انسان قادر به ذوب آن شده است .

در مورد تاریخ استفاده از مس،نظرات ضد و نقیضی دیده می شود.گروهی استفاده از آن را حدود۲۰ هزار سال پیش از میلاد می دانند و عده ای تاریخ استفاده از آن را به حدود ۱۲ هزار سال پیش از میلاد و به کشور مصر نسبت می دهند .

گروهی دیگر ساکنان اولیه ایران را نخستین ذوب کنندگان و استفاده کنندگان از فلز مس تصور می کنند و تاریخ آن را حدود ۹ هزار سال پیش از میلاد میدانند.برخی دیگر نیز آن را به آریایی های مهاجر و حدود ۶هزار سال پیش از میلاد نسبت می دهند.با این حال،به نظر بسیاری از باستان شناسان استخراج و ذوب مس توسط ساکنان اولیه ایران و در محلی به نام تل ابلیس صورت گرفته است .

نویسنده : ه.رستمی