بقعه‌ پیر برحق‌ (جارسوز) در بردسیر

دسته : بردسیر, کرمان, گردشگری
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

‌ بقعه‌ پیر برحق‌ از آثار قرن‌ هفتم‌ هجری‌ در بردسیر کرمان‌ است‌ که‌ نقشه‌ آن‌ از خارج ‌به شکل چهار گوش‌ و از داخل‌ هشت‌ گوش‌ می باشد‌.  گنبد بقعه‌ دو پوشه‌ و آجری‌ است‌ و تزئینات‌ گچبری‌، مقرنس‌کاری‌،خطوط‌ کوفی‌ و کاشی‌کاری‌ جالب‌ گل‌ و بوته‌ آن‌ شکوه‌ و جلال‌ خاصی‌ به‌ داخل‌ گنبد داده‌ است‌. این‌ بنا در شماربناهای‌ تاریخی‌ ایران‌ به‌ شماره ۴۹۱ به ثبت‌ رسیده‌ است‌

boghepirbarhagh.

 

نویسنده : ه.رستمی