آبگرم گیشکی بافت

دسته : بافت, کرمان, گردشگری
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

چشمه آب گرم گیشکی در ارتفاعات اسفندقه و در مسیر بافت به اسفندقه واقع شده است. ۱۵۳۰ متر ارتفاع از سطح دریا ،۵ لیتر در ثانیه آبدهی و ۴۰ درجه سانتیگراد دمای آب آن می باشد آبی که از نوع آبهای قلیایی است و به صورت جوششی به شکل رودخانه کوچکی در دره ای جریان دارد فاقد ترکیبات گازها و بخارات مفید می باشد ، اما ترکیبات مضر هم ندارد و آب نسبتاً زلال می باشد .

abgarmgishki

 

نویسنده : ه.رستمی